Tin nổi bật
(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD 11156 11379
CAD 11500 11730
CHF 16927 17266
CNY 2417 2441
DKK - -
EUR 18160 18342
GBP 20578 20990
HKD - -
JPY 128.76 131.34
KRW - -
NOK - -
NZD - -
SEK - -
SGD - -
SGD 11900 12138
THB 499.85 504.85
TWD 393.73 401.6
USD 16820 16983
VND 0.71 0.76
Ngày 28/03/2023 >> Chi tiết
Trần lãi suất tối đa
%/Năm