Chứng minh tài chính

CHỨNG MINH TÀI CHÍNH (VIETINBANK LÀO đang phát triển SPDV này)