Đảm bảo bằng sổ tiết kiệm, GTCG

Tên sản phẩm: Cho vay ​cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá (GTCG)

Đặc điểm sản phẩm: Đáp ứng nhu cầu vay vốn đảm bảo đầy đủ bằng số dư tiền gửi, sổ thẻ tiết kiệm hoặc giấy tờ có giá của khách hàng bán lẻ phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Lợi ích sản phẩm:

  • Mức cho vay cao, tối đa bằng 100% giá trị TSBĐ.
  • Thời hạn cho vay: Tối đa bằng thời hạn thanh toán còn lại của sổ/thẻ TK
  • Lãi suất thấp, không thu phí tiền vay.
  • Hồ sơ thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết cho vay nhanh chóng.

Điều kiện sử dụng:

  • Cá nhân có độ tuổi từ 18 trở lên; Doanh nghiệp có năng lực pháp lý theo quy định của Pháp luật Lào.
  • Khách hàng có TSBĐ là số dư tiền gửi, sổ/thẻ tiết kiệm hoặc giấy tờ có giá do Vietinbank Lào hoặc 01 số TCTD được Vietinbank Lào chấp nhận phát hành

Hồ sơ vay vốn:

  • CMND/ Hộ chiếu
  • Sổ tiết kiệm/ GTCG
  • Các hồ sơ khác theo quy định của Vietinbank Lào