Dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ LAPS

Dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ qua ATM qua hệ thống LAPS 

1. Tổ chức thẻ LAPS là:

Là tổ chức đại diện và là chủ hệ thống kết nối hệ thống ATM của các Ngân hàng thành viên tại Lào để có thể chia sẻ và dùng chung ATM với nhau

2. Dịch vụ chấp nhận thẻ giữa các Ngân hàng tại Lào là:

Thẻ ghi nợ (Thẻ ATM) của VietinBank Lào phát hành thực hiện giao dịch rút tiền mặt và vấn tin số dư tại máy ATM của các Ngân hàng thành viên LAPS tại Lào.

3. Tiện ích sử dụng dịch vụ:

+ Thuận tiện: Đối với khách hàng của VietinBank Lào đang sở hữu thẻ ATM có thể sử dụng thẻ ATM để thực hiện giao dịch tài chính qua máy ATM của các Ngân hàng thành viên LAPS như: Rút tiền và vấn tin số dư.

+ Nhanh chóng: Các bước thực hiện giao dịch tại máy ATM nhanh chóng và dễ dàng.

+ Mạng lưới máy ATM phủ khắp trên cả nước.

+ Phí giao dịch thấp.

3. Phí giao dịch thẻ tại máy ATM của LAPS và ngược lại:

Giao dịch tiền mặt

2,000/Giao dịch

Vấn tin số dư

Miễn phí

 


4. Danh sách Ngân hàng thành viên của LAPS chấp nhận thẻ VietinBank Lào và ngược lại:

STT

Tên tiếng đầy đủ

Tên Viết tắt

1

Ngân hàng thương mại Lào đại chúng

BCEL

 2

Ngân hàng phát triển Lào

LDB

3

Ngân hàng nông nghiệp

APB

4

Ngân hàng chung phát triển

JDB

5

Lào Việt Bank

LVB