Tiền gửi tiết kiệm đa kỳ hạn

Tên sản phẩm: Tiền gửi tiết kiệm đa kỳ hạn

Đặc điểm sản phẩm :

  • Loại tiền huy động: LAK, USD, THB
  • cho phép khách hàng đăng ký số tiền rút từng phần và kỳ hạn rút ngay tại thời điểm gửi tiền với mức lãi suất được hưởng tương ứng.
  • Khách hàng được hưởng nguyên lãi suất theo kỳ hạn gốc cho số tiền thực gửi nếu không thực hiện rút tiền tại các thời điểm đã đăng ký.

Lợi ích sản phẩm:

  • Khách hàng có thể gửi tiết kiệm kỳ hạn dài nhưng vẫn chủ động sử dụng vốn trong thời gian gửi.
  • Được cầm cố sổ/ thẻ tiết kiệm để vay vốn.
  • Được xác nhận số dư tiền gửi cho các mục đích hợp pháp

Điều kiện sử dụng:

  • Cá nhân người Lào và cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Lào.

Hồ sơ thủ tục:

  • CMND/Hộ chiếu/hộ khẩu/Giấy tờ tương đương còn hiệu lực.