Tiền gửi tiết kiệm tích lũy

Tên sản phẩm: Tiền gửi tiết kiệm tích lũy

 • Đặc điểm sản phẩm :
 • Loại tiền huy động: LAK, USD, THB
 • Số tiền gửi tối thiểu: 100,000 LAK, 1,000 THB, 50 USD.
 • Thời hạn gửi từ 01 đến 15 năm
 • Lãi suất: Được hưởng theo lãi suất tiền gửi bình quân các kỳ hạn 3,6,9,12 tháng, theo quy định của ngân hàng từng thời kỳ.
 • Được gửi tiền trước cho nhiều định kỳ và hưởng lãi suất theo số ngày thực gửi.
 • Được gửi tiền trễ hạn không quá 15 ngày.

Lợi ích sản phẩm:

 • Được gửi thêm hoặc rút tiền vào bất kỳ thời điểm  tại điểm giao dịch nào trong giờ giao dịch của ngân hàng.
 • Có thể tích lũy tiền gửi cho bản thân và gia đình
 • Được cầm cố sổ/ thẻ tiết kiệm để vay vốn.
 • Được xác nhận số dư tiền gửi cho các mục đích hợp pháp

Điều kiện sử dụng:

 • Cá nhân người Lào và cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Lào.

Hồ sơ thủ tục:

 • CMND/Hộ chiếu/hộ khẩu/Giấy tờ tương đương còn hiệu lực.