Tiền gửi tiết kiệm trả lãi trước

Tên sản phẩm: Tiền gửi tiết kiệm trả lãi trước

Đặc điểm sản phẩm :

  • Loại tiền huy động: LAK, USD, THB.
  • Lãi suất: Nhận lãi trước ngay khi gửi tiền.

Lợi ích sản phẩm:

  • Được hưởng lãi suất cao.
  • Được cầm cố sổ/ thẻ tiết kiệm để vay vốn.
  • Được mở tài khoản đồng chủ sở hữu hoặc chuyển quyền sở hữu.
  • Được xác nhận số dư tiền gửi cho các mục đích hợp pháp

Điều kiện sử dụng

  • Cá nhân người Lào và cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Lào.

Hồ sơ thủ tục

  • CMND/Hộ chiếu/hộ khẩu/Giấy tờ tương đương còn hiệu lực.