Cho vay từng lần

Tên sản phẩm: Cho vay từng lần

Đặc điểm sảm phẩm:

Sản phẩm cho vay vốn trung và dài hạn dành cho doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư mới hoặc dự án nâng cấp, mở rộng sản xuất kinh doanh.

 • Đồng tiền cho vay: LAK và ngoại tệ theo quy định;
 • Thời hạn cho vay: Từ 12 đến 60 tháng đối với khoản vay trung hạn và trên 60 tháng đối với khoản vay dài hạn;
 • Phương thức cho vay: Hạn mức, hạn mức tuần hoàn, từng lần;
 • Số tiền cho vay: Phụ thuộc vào nhu cầu của Khách hàng, nguồn trả nợ, vốn tự có tham gia của Khách hàng, tài sản bảo đảm...

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp:

 • Lãi suất cho vay cạnh tranh, thời gian cho vay linh hoạt, phù hợp với dự án kinh doanh;
 • Được hưởng các ưu đãi khi đáp ứng các tiêu chí trở thành khách hàng chiến lược của VietinBank;
 • Được tư vấn tận tình thủ tục, các thông tin cần thiết khi giao dịch Vay vốn lưu động tại VietinBank.

Điều kiện sử dụng:

 • Có vốn tự có tham gia thực hiện dự án/phương án
 • Dự án có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật
 • Có tài sản bảo đảm là bất động sản hoặc tài sản có tính thanh khoản cao
 • Đáp ứng đủ các điều kiện khác theo quy định của Vietinbank Lào

Hồ sơ thủ tục:

 • Giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập dự án
 • Giấy phép xây dựng
 • Các hồ sơ khác theo quy định của Vietinbank Lào