Cho vay vốn lưu động

Tên sản phẩm: Cho vay vốn lưu động

Đặc điểm sảm phẩm:

Đáp ứng mọi nhu cầu vốn lưu động thường xuyên, hợp pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Đồng tiền cho vay: LAK và ngoại tệ theo quy định;
 • Thời hạn cho vay:
 • Tối đa 12 tháng đối với vay ngắn hạn;
 • Tối đa 60 tháng đối với cho vay trung dài hạn
 • Phương thức cho vay: Hạn mức, hạn mức tuần hoàn, từng lần;
 • Số tiền cho vay: Phụ thuộc vào nhu cầu của Khách hàng, nguồn trả nợ, vốn tự có tham gia của Khách hàng, tài sản bảo đảm...

Lợi ích dành cho Doanh nghiệp:

 • Được đáp ứng vốn kịp thời để thực hiện Kế hoạch sản xuất, kinh doanh;
 • Được tư vấn tận tình thủ tục, các thông tin cần thiết khi giao dịch Vay vốn lưu động tại VietinBank.

Điều kiện sử dụng:

 • Có vốn tự có tham gia thực hiện dự án/phương án
 • Có tài sản đảm bảo là bất động sản/tài sản thanh khoản cao
 • Mở và giao dịch thanh toán qua tài khoản tại Vietinbank Lào
 • Đáp ứng đủ các điều kiện khác theo quy định của Vietinbank Lào

Hồ sơ thủ tục:

 • CMND; Hộ khẩu/ĐK tạm trú
 • Giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép hành nghề (với các ngành nghề bắt buộc có theo quy định pháp luật)
 • Các hồ sơ khác theo quy định của NHCT