Chuyển tiền

SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN CỦA VIETINBANK LÀO

1. Chuyển tiền quốc tế

2. Chuyển tiền trong nước

(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD 5701 5815
CAD 6154 6277
CHF 8360 8527
CNY 1176 1200
DKK - -
EUR 9603 9651
GBP 10583 10795
HKD - -
JPY 82.35 84.0
KRW - -
NOK - -
NZD - -
SEK - -
SGD - -
THB 290.15 292.33
USD 8688 8732
VND 0.38 0.39
Ngày 22/08/2019 >> Chi tiết