Chuyển tiền

SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN CỦA VIETINBANK LÀO

1. Chuyển tiền quốc tế

2. Chuyển tiền trong nước

(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD 5657 5770
CAD 6279 6405
CHF 8595 8767
CNY 1209 1233
DKK - -
EUR 9588 9636
GBP 11402 11630
HKD - -
JPY 80.26 81.87
KRW - -
NOK - -
NZD - -
SEK - -
SGD - -
THB 297.4 299.63
USD 8864 8908
VND 0.39 0.4
Ngày 26/02/2020 >> Chi tiết