Quốc tế

Tên sản phẩm: Chuyển tiền nước ngoài

Là sản phẩm chuyển tiền nước ngoài của ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào, đáp ứng nhu cầu khách hàng là các công ty hoặc cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa và dịch vụ, chuyển tiền cho họ hàng người thân, bạn bè … nhanh chóng , an toàn, khách hàng có thể chuyển tiền đi khắp thế giới, thông qua ngân hàng đại lý của ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào. Chuyển qua điện SWIFT là hệ thống đạt tiêu chuẩn quốc tế.

 Lợi ích sản phẩm:

  • Nhanh chóng, an toàn, rõ ràng, bảo đảm bí mật cho khách hàng.
  • Chuyển được nhiều loại ngoại tệ theo nhu cầu của khách hàng.
  • Các bước hồ sơ thủ tục chuyển tiền thuận tiện, nhanh chóng, dễ hiểu.
  • Khách hàng có thể chọn trích từ tài khoản chuyển đi hoặc nộp tiền mặt cũng được.

Loại tiền sử dụng:

          LAK, VND, THB, USD, EUR.

Hồ sơ thủ tục gồm có:

+ Chuyển tiền đi:

  1. Chuyển tiền đi công ty:
  • Hồ sơ pháp nhân ‘ giấy phép kinh doanh, giấy phép thuế trường hợp chưa có tài khoản ở ngân hàng’
  • Hợp đồng mua bán hoặc Invoice
  • Đơn đề nghị mua ngoại tệ (trường hợp có mua ngoại tệ)
  • Hồ sơ khác liên quan (nếu có)

2. Chuyển tiền đi cá nhân: có chứng minh thư hoặc hộ khẩu đối với người Lào và hộ chiếu đối với người nước ngoài.

+ Chuyển tiền đến:

Khách hàng có thể chuyển tiền đến từ nước ngoài

(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD 12617 12869
CAD 13512 13782
CHF 19661 20054
CNY 2790 2846
DKK - -
EUR 21149 21568
GBP 24393 24881
HKD - -
JPY 131.98 134.62
KRW - -
NOK - -
NZD - -
SEK - -
SGD - -
SGD 13583 13855
THB 584.09 595.77
TWD 393.73 401.6
USD 20338 20455
VND 0.92 0.94
Ngày 28/09/2023 >> Chi tiết