Tiền gửi tiết kiệm trả lãi định kỳ

Tên sản phẩm: Tiền gửi tiết kiệm lãi định kỳ

Đặc điểm sản phẩm :

 • Loại tiền huy động: LAK, USD, THB
 • Lãi suất: Nhận lãi theo định kỳ.
 • Kỳ hạn gốc: 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng;
 • Kỳ hạn rút lãi: 1 tháng, 3 tháng, 6 và 12 tháng;

Lợi ích sản phẩm:

 • Được hưởng lãi suất cao.
 • Được cầm cố sổ/ thẻ tiết kiệm để vay vốn.
 • Được mở tài khoản đồng chủ sở hữu hoặc chuyển quyền sở hữu.
 • Được xác nhận số dư tiền gửi cho các mục đích hợp pháp
 • Được nhận lãi định kỳ theo sự lựa chọn của khách hàng

Điều kiện sử dụng:

 • Doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Lào.

Hồ sơ thủ tục:

 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.