Tiền gửi tiết kiệm trả lãi trước

Tên sản phẩm: Tiền gửi tiết kiệm trả lãi trước

Đặc điểm sản phẩm :

  • Loại tiền huy động: LAK, USD, THB.
  • Lãi suất: Nhận lãi trước ngay khi gửi tiền.
  • Kỳ hạn gốc: 1 tháng, 2 tháng, 5 tháng, 8 tháng, 10 tháng, 11 tháng và 15 tháng;

Lợi ích sản phẩm:

  • Được hưởng lãi suất cao.
  • Được cầm cố sổ/ thẻ tiết kiệm để vay vốn.
  • Được mở tài khoản đồng chủ sở hữu hoặc chuyển quyền sở hữu.
  • Được xác nhận số dư tiền gửi cho các mục đích hợp pháp

Điều kiện sử dụng:

  • Doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Lào.

Hồ sơ thủ tục:

  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.
(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD 12617 12869
CAD 13512 13782
CHF 19661 20054
CNY 2790 2846
DKK - -
EUR 21149 21568
GBP 24393 24881
HKD - -
JPY 131.98 134.62
KRW - -
NOK - -
NZD - -
SEK - -
SGD - -
SGD 13583 13855
THB 584.09 595.77
TWD 393.73 401.6
USD 20338 20455
VND 0.92 0.94
Ngày 28/09/2023 >> Chi tiết