Bảo lãnh

Các sản phẩm dịch vụ Bảo lãnh

  • Bảo lãnh thanh toán
  • Bảo lãnh dự thầu
  • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
  • Bảo lãnh tiền ứng trước
  • Bảo lãnh bảo hành
(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD 5255 5360
CAD 6037 6158
CHF 8831 9008
CNY 1211 1235
DKK - -
EUR 9756 9805
GBP 10820 11036
HKD - -
JPY 82.77 84.43
KRW - -
NOK - -
NZD - -
SEK - -
SGD - -
THB 295.18 297.39
USD 8869 8913
VND 0.39 0.4
Ngày 16/03/2020 >> Chi tiết