LC

Các sản phẩm dịch vụ LC

 • Dịch vụ thư tín dụng (L/C) xuất khẩu 
  • Xác nhận L/C xuất khẩu
  • Chuyển nhượng L/C xuất khẩu
  • Thông báo L/C và sửa đổi L/C (nếu có)
  • Xử lý chứng từ giao hàng
  • Thanh toán L/C xuất khẩu
 • Dịch vụ L/C nhập khẩu
  • Mở L/C
  • Sửa đổi L/C/Hủy bỏ L/C
  • Phát hành bảo lãnh / Uỷ quyền nhận hàng theo L/C / Ký hậu vận đơn
  • Thanh toán L/C
  • Xác nhận L/C nhập khẩu
  • Chiết khấu chứng từ
 • Dịch vụ Nhờ thu xuất khẩu, nhờ thu nhập khẩu
(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD 12617 12869
CAD 13512 13782
CHF 19661 20054
CNY 2790 2846
DKK - -
EUR 21149 21568
GBP 24393 24881
HKD - -
JPY 131.98 134.62
KRW - -
NOK - -
NZD - -
SEK - -
SGD - -
SGD 13583 13855
THB 584.09 595.77
TWD 393.73 401.6
USD 20338 20455
VND 0.92 0.94
Ngày 28/09/2023 >> Chi tiết