LC

Các sản phẩm dịch vụ LC

 • Dịch vụ thư tín dụng (L/C) xuất khẩu 
  • Xác nhận L/C xuất khẩu
  • Chuyển nhượng L/C xuất khẩu
  • Thông báo L/C và sửa đổi L/C (nếu có)
  • Xử lý chứng từ giao hàng
  • Thanh toán L/C xuất khẩu
 • Dịch vụ L/C nhập khẩu
  • Mở L/C
  • Sửa đổi L/C/Hủy bỏ L/C
  • Phát hành bảo lãnh / Uỷ quyền nhận hàng theo L/C / Ký hậu vận đơn
  • Thanh toán L/C
  • Xác nhận L/C nhập khẩu
  • Chiết khấu chứng từ
 • Dịch vụ Nhờ thu xuất khẩu, nhờ thu nhập khẩu
(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD 5255 5360
CAD 6037 6158
CHF 8831 9008
CNY 1211 1235
DKK - -
EUR 9756 9805
GBP 10820 11036
HKD - -
JPY 82.77 84.43
KRW - -
NOK - -
NZD - -
SEK - -
SGD - -
THB 295.18 297.39
USD 8869 8913
VND 0.39 0.4
Ngày 16/03/2020 >> Chi tiết