LC

Các sản phẩm dịch vụ LC

 • Dịch vụ thư tín dụng (L/C) xuất khẩu 
  • Xác nhận L/C xuất khẩu
  • Chuyển nhượng L/C xuất khẩu
  • Thông báo L/C và sửa đổi L/C (nếu có)
  • Xử lý chứng từ giao hàng
  • Thanh toán L/C xuất khẩu
 • Dịch vụ L/C nhập khẩu
  • Mở L/C
  • Sửa đổi L/C/Hủy bỏ L/C
  • Phát hành bảo lãnh / Uỷ quyền nhận hàng theo L/C / Ký hậu vận đơn
  • Thanh toán L/C
  • Xác nhận L/C nhập khẩu
  • Chiết khấu chứng từ
 • Dịch vụ Nhờ thu xuất khẩu, nhờ thu nhập khẩu
(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD 5774 5889
CAD 6264 6389
CHF 8358 8525
CNY 1183 1207
DKK - -
EUR 9681 9729
GBP 11252 11477
HKD - -
JPY 81.58 83.21
KRW - -
NOK - -
NZD - -
SEK - -
SGD - -
THB 294.9 297.11
USD 8781 8825
VND 0.39 0.4
Ngày 17/10/2019 >> Chi tiết