Tin nổi bật
(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD 5701 5815
CAD 6154 6277
CHF 8360 8527
CNY 1176 1200
DKK - -
EUR 9603 9651
GBP 10583 10795
HKD - -
JPY 82.35 84.0
KRW - -
NOK - -
NZD - -
SEK - -
SGD - -
THB 290.15 292.33
USD 8688 8732
VND 0.38 0.39
Ngày 22/08/2019 >> Chi tiết
Trần lãi suất tối đa
%/Năm
Thanh toán (CA)-
Tiết kiệm KKH (SA)1.89
1 tháng3.16
2 tháng 3.16
3 tháng 3.16
4 tháng 3.95
5 tháng 3.95
6 tháng 3.95
7 tháng 5.59
8 tháng 5.59
9 tháng 5.59
10 tháng 5.59
11 tháng 5.59
12 tháng 5.59
13 tháng6,70
15 tháng6,70
18 tháng 6.71
24 tháng6.71
25 tháng6.76
36 tháng6.77