Sitemap

(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD 5888 6006
CAD 6333 6460
CHF 8644 8817
CNY 1225 1250
DKK - -
EUR 9709 9758
GBP 11505 11735
HKD - -
JPY 80.5 82.11
KRW - -
NOK - -
NZD - -
SEK - -
SGD - -
THB 298.76 301.0
USD 8846 8890
VND 0.39 0.4
Ngày 23/01/2020 >> Chi tiết