Tổng quan về VietinBank Lào

VIETINBANK LAO

 • Tên giao dịch tiếng Việt: NGÂN HÀNG TNHH CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TẠI LÀO
 • Tên đăng ký tiếng Anh: VIETINBANK LAO LIMITED
 • Tên giao dịch: VietinBank Lao
 • Giấy phép đầu tư: giấy phép đầu tư Chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 4116/ERO ngày 10/11/2011 và giấy phép đầu tư sửa đổi từ Chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành Ngân hàng con số 512/BLA ngày 13/07/2015 do Bộ kế hoạch và đầu tư nước CHDCND Lào cấp.
 • Giấy phép thành lập: giấy phép thành lập Chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 068/BOL ngày 27/01/2012 và giấy phép chuyển đổi lên ngân hàng con số 068/BOL ngày 08/07/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lào: “V/v cấp phép nâng cấp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Lào thành Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào”.
 • Vốn điều lệ: 402.207.224.873 kíp.
 • Hội sở chính:
 • 029 Khounboulom, bản Vatchan, huyện Chanthabouly, thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.
 • Tel: +856 21 263997
 • Fax: +856 21 264026
 • Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Quốc Nam – Tổng giám đốc.
 • Website: www.vietinbank.com.la
 •  Ngày thành lập: 

Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Lào được thành lập và đi vào hoạt động kinh doanh từ ngày 03/02/2012 với tên gọi chính thức là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Lào, 100% vốn của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

 • Các giai đoạn xây dựng và phát triển:

Giai đoạn 1: từ tháng 2/2012 đến tháng 7/2015

 • Thực hiện thành công giai đoạn thành lập và đi vào hoạt động Chi nhánh VietinBank tại Lào. Từng bước tiếp cận, đánh giá và khai thác tốt thị trường, hoàn thiện bộ máy nhân sự, quản lý, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, ổn định.
 • Với phương châm hoạt động kinh doanh phát triển bền vững, hiệu quả, từng bước mở rộng, phát triển thị trường. Tháng 3/2014, VietinBank Lào chính thức khai trương và đi vào hoạt động phòng giao dịch Champasak, mở rộng mạng lưới kinh doanh phát triển tại khu vực kinh tế Nam Lào.
 • Tháng 12/2014, VietinBank làm lễ động thổ dự án xây dựng toà nhà VietinBank trên đường Lanexane, trung tâm tài chính Ngân hàng của Lào. Đây sẽ là tòa nhà biểu trưng cho cam kết đầu tư bền vững, phát triển lâu dài của VietinBank tại Lào.

Giai đoạn 2: từ tháng 8/2015 đến nay

 • Tháng 8/2015, sau khi được sự đồng ý của Bộ kế hoạch đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Lào, VietinBank Lào chính thức trở thành Ngân hàng con, hoạt động dưới hình thức pháp nhân mới tuân thủ các chính sách Pháp luật của Nhà nước và NHNN Lào.
 • Ngày 20/09/2016 Vietinbank Lào đã nâng cấp thành công Phòng giao dịch tỉnh Champasak lên thành Chi nhánh Champasak giúp Vietinbank Lào phát triển mạnh trong kinh doanh tại khu vực kinh tế Nam Lào. Đây là bước tiến quan trọng để VietinBank Lào cũng như Chi nhánh Champasak nâng cao năng lực cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo khách hàng tại khu vực kinh tế quan trọng này. Hơn thế nữa nó đánh dấu một bước ngoặt của quá trình thay đổi mạnh mẽ mô hình và mạng lưới hoạt động trong tương lai, là cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển dài hạn.
 • Tính đến thời điểm cuối 2016, tổng tài sản Vietinbank Lào có sự tăng trưởng vượt bậc đạt 222 triệu USD, dư nợ tín dụng đạt hơn 158 triệu USD. Trong thời gian tới, Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào sẽ nghiên cứu thị trường và xin phép NHTW Lào để mở thêm Chi nhánh, PGD tại địa bàn tiềm năng như Vientiane, Savanakhet, Bolikhamsay, Luangphabang…
 
(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD 14426 14498
CAD 14388 14676
CHF 22025 22466
CNY 3401 3469
DKK - -
EUR 23682 24156
GBP 28080 28642
HKD - -
JPY 138.13 140.89
KRW - -
NOK - -
NZD - -
SEK - -
SGD - -
SGD 15027 15328
THB 692.35 706.2
TWD 393.73 401.6
USD 22137 22237
VND 1.01 1.06
Ngày 24/07/2024 >> Chi tiết