Dịch vụ khác

(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD 5822 5938
CAD 6252 6377
CHF 8420 8588
CNY 1200 1224
DKK - -
EUR 9708 9757
GBP 11273 11498
HKD - -
JPY 81.14 82.76
KRW - -
NOK - -
NZD - -
SEK - -
SGD - -
THB 297.87 300.1
USD 8818 8862
VND 0.39 0.39
Ngày 21/11/2019 >> Chi tiết