Tiền gửi

SẢN PHẨM DỊCH VỤ TIỀN GỬI CỦA VIETINBANK LÀO DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

VietinBank Lào cung cấp đa dạng các sản phẩm tiền gửi và dịch vụ quản lý tài khoản, cho phép Doanh nghiệp quản lý dòng tiền một cách chính xác, hiệu quả, qua đó tối ưu khả năng sinh lời của nguồn vốn nhàn rỗi cũng như đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi tiêu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

1. Tiền gửi tiết kiệm trả lãi trước

2. Tiền gửi tiết kiệm trả lãi sau

3. Tiền gửi tiết kiệm trả lãi định kỳ

4. Tiền gửi thanh toán

(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD 11156 11379
CAD 11500 11730
CHF 16927 17266
CNY 2417 2441
DKK - -
EUR 18160 18342
GBP 20578 20990
HKD - -
JPY 128.76 131.34
KRW - -
NOK - -
NZD - -
SEK - -
SGD - -
SGD 11900 12138
THB 499.85 504.85
TWD 393.73 401.6
USD 16820 16983
VND 0.71 0.76
Ngày 28/03/2023 >> Chi tiết