Nhận và chi trả TK, GTCG tại nhà

Tên sản phẩm: Nhận và chi trả tiết kiệm, giấy tờ có giá tại nhà

Là sản phẩm dịch vụ của ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào, đáp ứng nhu cầu khách hàng là các doanh nghiệp hoặc cá nhân để gửi tiền, rút tiền tại nhà.

 Lợi ích sản phẩm:

 • Nhanh chóng, an toàn, hiệu quả cho khách hàng.
 • Khách hàng không phải đến ngân hàng giao dịch.

Loại tiền sử dụng:

 • LAK, THB, USD.

Các sản phẩm gửi tiết kiệm:

 • Tiết kiệm không kỳ hạn
 • Tiết kiệm có kỳ hạn: có đầy đủ các kỳ hạn khách hàng có thể nhận lãi trước, nhận lãi sau, hoặc nhận lãi hàng tháng.
 • Tiền gửi thanh toán

Hồ sơ thủ tục gồm có:

 1. Trường hợp khách hàng chưa giao dịch tại Ngân hàng: gồm hồ sơ mở tài khoản như sau:
 • Nếu khách hàng là công ty gồm có:
  • Mẫu mở tài khoản của ngân hàng
  • Giấy phép kinh doanh
  • Giấy phép thuế
  • Chứng minh thư hoặc hộ chiếu
 • Nếu khách hàng là cá nhân gồm có:
  • Mẫu mở tài khoản của ngân hàng
  • Chứng minh thư hoặc hộ chiếu
 1. Trường hợp khách hàng đã giao dịch tại ngân hàng không cần phải làm thủ tục hồ sơ.