Xác nhận số dư tiền gửi

Tên sản phẩm: Xác nhận số dư tiền gửi

Là sản phẩm dịch vụ của ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào, đáp ứng nhu cầu khách hàng là các doanh nghiệp hoặc cá nhân.

 Lợi ích sản phẩm:

  • Biết được số dư tiền gửi tại từng thời điểm để khách hàng cung cấp cho các cơ quan liên quan.
  • Bằng tiếng Lào, tiếng Việt và tiếng Anh.

Loại tiền sử dụng:

  • LAK, THB, USD, VND, EUR.

Hồ sơ thủ tục gồm có:

  • Đơn xin xác nhận số dư của khách hàng.

Lệ phí:

  • Ngân hàng thu phí theo biểu phí niêm yết tại từng thời điểm.
(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD 12617 12869
CAD 13512 13782
CHF 19661 20054
CNY 2790 2846
DKK - -
EUR 21149 21568
GBP 24393 24881
HKD - -
JPY 131.98 134.62
KRW - -
NOK - -
NZD - -
SEK - -
SGD - -
SGD 13583 13855
THB 584.09 595.77
TWD 393.73 401.6
USD 20338 20455
VND 0.92 0.94
Ngày 28/09/2023 >> Chi tiết